Fundmentálna analýza 5 – HDP

HDP čiže hrubý domáci produkt  je indikátorom ktorý nám ukazuje akou dynamikou ekonomika rastie  a a vďaka nemu môžeme porovnávať  veľkosť v porovnaní z inými ekonomikami.Nás traderov veľmi ani nezaujíma celková veľkosť  ,ale skôr dynamika a smer rastu medziročne . Ukazuje nám či je ekonomika zdravá a rastie alebo je práve v recesii a klesá . Rast HDP  nám ukazuje to ,že ekonomika vyprodukovala viac ako za predchádzajúce obdobie  na čo trh reaguje pozitívne  čiže rastom kurzu ,pretože sa predpokladá sa ,že z rastúcim  HDP rastie aj   riziko zvýšenia inflácie .Za takých okolností je dobrý predpoklad ,že v budúcnosti by centrálna banka mohla zvýšiť úrokové sadzby  aby bojovala proti inflácii ktorá by mala neblahé efekty na ekonomiku. Úlohou  každej vlády je aby ekonomika  rástla  a nebola v recesií ,ale zároveň aby rástla zdravo a neprehriala sa čo by mohlo spôsobiť recesiu a inflačnú krízu .  Pri klesajúcom HDP zase  rastie predpoklad ,že by centrálna banka mohla pristúpiť  k   nižším úrokovým sadzbám    aby tak stimulovala ekonomiku  .Takže ukazovateľ HDP môže byť dobrým indikátorom pre meranie sily ekonomiky a pre budúce zmeny v úrokových sadzbách .Záleží ja od toho akú reakciu vyvolá ekonomická správa . Ak nastane rast HDP  ,ale je výrazne za očakávaním  môže nastať pokles aj napriek rastu ,ale tomu sa budem venovať v nasledujúcom článku .