Podmienky používania

Informácie na stránke Denniktradera.sk sú len sú len pre vzdelávacie účely a informovanosť .Sú získavané zo zdrojov, ktoré považujeme za dôveryhodné, ale nepreberáme za ne absolútne žiadnu zodpovednosť.Nezodpovedáme ani za presnosť, výpadok informácií, chyby, výsledky , poctivosť a výklad .Stránka denniktradera,sk sa snaží, aby informácie na tomto stránke boli  vždy aktuálne a preto ich pravidelne  kontrolujem  .Napriek neustálej kontrole a overovaniu  nemôžeme  zaručiť  zodpovedať za presnosť a správnosť  obsahu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a záväzky internetových stránok tretích osôb dostupných prostredníctvom stránky Denniktradera.sk a nezodpovedá ani za obsah a záväzky internetových stránok tretích osôb odkazujúcich na stránke Denniktradera.sk.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu  Denniktradera.sk  .V prípade, že podmienkami používania nesúhlasíte opustite stránku Denniktradera.sk .