Upozornenie o rizikách

Informácie zverejnené na  webovej stránke www.denniktradera.sk nemusia byť úplné alebo správne, neposkytujú priame ani nepriame odporúčania na vykonávanie obchodov s finančnými nástrojmi a neposkytujú žiadnu záruku  , že by bolo na základe zverejnených informácií možné profitovať  . Informácie zverejnené majú len informatívny charakter a čisto edukačný charakter . Nepreberám zodpovednosť za správnosť údajov a informácií uvedených na webovej stránke a ani za žiadnu stratu pochádzajúcu z investícií založenej na akejkoľvek informácii tu uvedenej. Informácie tu uverejňované musia byť považované za výlučne súkromný pohľad na situáciu na trhu a súkromný názor .Nebreberáme žiadnu zodpovednosť za vaše vlastné rozhodnutia.Obchodovanie na finančných trhoch, je vysoko rizikové a môže viesť k stratám. Obchodovanie s derivátmi (CFD, Forex) je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát a pri využívaní pákového efektu toto riziko len rastie. Ak obchodovaniu nerozumiete  , neuvedomujete si riziko ktoré vyplýva z obchodovania na finančných trhoch tak neobchodujte a neriskujte vlastné peniaze o ktoré môžete prísť.