Fundamentálna analýza 4 – inflácia

Takže v našom seriály o fundamentálnej analýze sa pozrieme na ďalší dôležitý ukazovateľ ktorý nám môže čo to napovedať pre budúci vývoj menového páru a budúcich  krokoch centrálne banky  .Inflácia je rast cenovej hladiny medziročne. Sú dva základné údaje o … Continue reading

Fundamentálna analýza 3-urokové sadzby

Úrokové sadzby patria medzi najdôležitejšie ukazovatele na menovom trhu podľa ktorých môže predikovať budúci vývoj nejakého menového páru. Tento ukazovateľ je hlavne dôležitý z hľadiska carry trades  čiže  investorov zaujíma hlavne to v ktorej mene môžu zhodnotiť a z ktorej … Continue reading