Forex slovník

FOREX SLOVNÍK

 Občas používam v texte niektoré skratky a pojmy  ktoré by mohli začiatočníkom robiť problémy .

 • MM- Money managment  alebo riadenenie penazí
 • RRR- Je to pomer risku a zisku.
 •  PIP-keď sa  EUR/USD pohne z 1.2853 na 1.2854, je to o jeden PIP (bod).
 • PT- Profit target je bod na ktorom sa zrealizuje výber zisku
 • SL-Stop loss je bod na ktorom sa zrealizuje strata
 • Buy- nákup inštrumentu
 • SELL -predaj inštrumentu
 • SELL limit – Je to príkaz na predaj ktorý sa používa ak chceme  predať  na vyšších  hodnotách
 • SELL buy -Je to príkaz na predaj ktorý sa používa ak  chceme nakúpyť na nižšej cene.
 • Forex-Forex je skratka  Foreign Exchange (výmena cudzích mien)
 • Býči trh- rastový trh
 • Medvedí trh- klesajúci trh
 • Broker-firma ktorá dodáva prístup na trh
 • BE-Break even /otváracia cena
 • Divergencia-rozdiel medzi cenou a grafom
 • ECB-Európska centrálna banka
 • Emergin markets- nové rozvojové trhy
 • Gap-Medzera medzi uzavieracou cenou a otváraciou cenou .Vzniká väčšinou cez víkend.
 • Lot-10000 jednotiek danej meny.
 • Margin call-výzva  na doplnenie likvidity
 • Spread- rozpetie medzi cenou Bid a Ask
 • Support-úroveň na ktorej sa cena viackrát odrazila
 • Rezistencia-úroveň na ktorej sa cena viackrát zastavila
 • Time frame- Časový rámec
 • Volatilita- kolísavosť kurzu