Fundamentálna analýza 3-urokové sadzby

Úrokové sadzby patria medzi najdôležitejšie ukazovatele na menovom trhu podľa ktorých môže predikovať budúci vývoj nejakého menového páru. Tento ukazovateľ je hlavne dôležitý z hľadiska carry trades  čiže  investorov zaujíma hlavne to v ktorej mene môžu zhodnotiť a z ktorej si požičať a na to aby mohli presunúť kapitál musia tiež nakúpiť menu . Takže  zvýšenie úrokových sadzieb predpovedá zhodnotenie meny. Teraz sa pozrieme prečo centrálne banky zvyšujú alebo znižujú svoju úrokovú sadzbu.  Zaleží to pravdaže od cieľa aký si centrálna banka vytýči  pokiaľ si centrálna banka vytíči expanziu tak   sadzbu zníži aby boli úvery subjektom  dostupné   a tie by mali zvýšiť dopyt po tovaroch a službách  a  tak  sa mohol naštartovať ekonomický rast a aj infláciu . Ak chce centrálna banka priškrtiť rast  alebo infláciu zvýši sadzbu a tak budú úvery vďaka vyšším nákladom  neatraktívnejšie. Základným cieľom centrálnej banky je aby v ekonomike nenastala deflácia ani vysoká inflácia  a  recesia alebo prehriatie ekonomiky a tak sa snaží pracovať  so sadzbou aby tak povediac nespravila nejaký prúser a udržať stabilitu krajiny .Teraz môžeme vidieť  rôzne pohyby z úrokovými sadzbami európska centrálna banka snaží vyťiahnuť eu z deflácie tým ,že znižuje úrokovú sadzi ,alebo ak začne mena prudko oslabovať ako  napríklad teraz v Rusku tak  sa snaží centrálna banka zabrániť oslabovaniu rubľa tým že zvyšuje svoju úrokovú sadzbu .  Proste pre každú fundamentálnu analýzu je určite dôležité poznať faktory úrokových sadzieb  lebo v dnešnej dobe hýbu trhom teda riadne 🙂