Fundamentálna analýza 4 – inflácia

Takže v našom seriály o fundamentálnej analýze sa pozrieme na ďalší dôležitý ukazovateľ ktorý nám môže čo to napovedať pre budúci vývoj menového páru a budúcich  krokoch centrálne banky  .Inflácia je rast cenovej hladiny medziročne. Sú dva základné údaje o inflácií  a to je CPI (consumer price index) meria kôš tovarov bežnej spotreby ( potraviny atď PPI   (Producers price index)  index cien výrobcov . Mnoho ľudí si pod slovom inflácia predstavuje znehodnotenia ,stratu hodnoty ale na menových trhoch má inflácia opačný efekt .   Ak nastane inflácia centrálna banka na to reaguje tak ,že sa snaží odčerpať z ekonomiky peniaze tým ,že zvýši úrokové sadzby  a tým obmedzí úvery  a bude výhodné uložiť peniaze v banke  priškrtí  sa spotreba tovarov a služieb  a tým by sa mal spomaliť rast cien. Na menovom trhu ,ale dochádza k efektu  rastu kurzu pretože sa stane táto mena atraktívnejšia tým ,že rastie úroková sadzba a tým rastie aj výnos. Nastane tak efekt carry trades . Musím upozorniť ,že hovoríme o stabilných krajínách kde nie je nejaká hyperinflácia ale o krajinách ktoré majú mierne vyšiu infláciu. V prípade deflácie  nastane opačný efekt na prvý pohľad by sa malo zdať ,že deflácia je želaní jav a je to dobré a práve vtedy by mal  nastať  rast meny ,ale v ekonomickej realite je tento jav neželaní  škrtí rast pretože nemotivuje podniky investovať  . Takže ak nastane v ekonomike deflacia centrálna banka sa snaži do ekonomiky napumpovať peniaze tak žníži úrokové sadzby  a tak zvýši dostupnosť úverov.Kurz oslabí pretože všetkým vďaka nižším sadzbám nebude táto mena taká atraktívna z hľadiska výnosu.