Fundamentálna analýza 7- ukazateľe trhu práce

Analýza trhu práce je dalším faktorom ktorý nesmieme opomenúť pri naše  fundamentálnej analýze. Zmeny na trhu  práce  môžu mať dopad na menovú politiku centrálnej banky . Ukazatele  trhu práce nám ukazujú celkové   zdravie ekonomiky a v dnešnej dobe  je štatistika trhu práce jednou z najsledovanejších  v každej ekonomike.Popularita vlád stojí a padá na tom ako sa vláde darí vytvárať pracovné miesta a zvyšovať mzdy.Mnoho centrálnych bánk vysvetľuje svoje intervencie, že  ich robia z ohľadom na trh práce.Pri ukazovateľoch trhu práce sledujeme v ekonomickom kalendári tieto štatistiky

Unemployment claims-koľko ľudí žiada o podporu

Unemployment rate – miera nezamestnanosti,

Non farm payroll (NFP) – zmena zamestnanosti mimo poľnohospodárstva,

ADP NFP – je to odhad pred nfp

Employment change-zmena nezamestnanosti.

Hlavne výsledok NFP urobí na trhu poriadnu volatilitu.Pozitívne výsledky  znamenájú menej ľudí zavislých na podpore štátu, viac  príjmových občanov , ktorý môžu svoje príjmy utratiť   za tovary a služby takže rastú  aj príjmy firiem a spoločností ktoré tak najímajú ďalších zamestnancov čo zvyšuje tlak na zvyšovanie miezd . Tento celkový proces by mal zvýšiť infláciu a ako ste už čítali v minulých článkoch o fundamentálnej analýze  zvýšenie inflácie by malo v konečnom dôsledku vyustiť k zvýšeniu úrokových sadzieb. Takže pozitívna zmena na trhu práce by mala viesť k zhodnoteniu zmeny. V opačnom prípade ak výsledky trhu práce sú negatívne nastáva ten istý proces a znehodnotenie meny.