Fundamentálna analýza 8- Platobná bilancia

Každá krajina sa snaží mať vyrovnanú platobnú bilanciu aj keď v praxi  je vždy buď  vyrovnaná a nevyrovnaná .Platobná bilancia  je bilancia všetkých transakcií medzi štátmi  na 3 účtoch bežný účet sa skladá (obchodná bilancia ,bilancia služieb a bilancia bežných transferov), finančný účet, kapitálový účet.Platobná bilancia je dosť podobná účtovníctvu keď negatívny bežný účet musí byť vybalancovaný pozitívnym  finančným účtom platobná bilancia musí byt vždy  takto účtovne vyrovnaná. Bežný účet  je platobná bilancia  ekonomických transakcií medzi rezidentmi a nerezidentmi krajiny.Prebytok bežného účtu je považovaný za signál pre  posilnenie kurzu  znamená tok kapitálu do ekonomiky .Deficit bežného účtu naopak môže mať za následok oslabenie meny znamená odliv kapitálu z ekonomiky .Krajina viac utráca na zahraničnom obchode ako príjma Dlhodobý deficit alebo dlhodobý prebytok  krajina musí riešiť devízovími operáciami,alebo rôznymi dovoznými kvótami,clami , podporov exportérov  aby sa platobná bilancia vrátila do vyrovnanej polohy a aby bol  podiel exportu a importu vyrovnaný. Mnoho ľudí sa domnieva ,že prebytok platobnej bilancie  je dlhodobo pozitívnym ukazovateľom pre ekonomiku ,ale ak sa pozriete na niektoré ekonomiky ktoré majú dlhodobý prebytok obchodnej bilancie sú tiež v dlhodobej  recesií.V ekonomickom kalendári sa môžete stretnúť s obchodnou bilanciu to je rozdiel medzi importom a exportom.Platobná bilancia patrí k ekonomickým ukazateľom ktoré majú vysoký dopad a na menovú politiku a môže nám prezradiť dlhodobé trendy do budúcnosti.