23 obchodné pravidlá pre forex

1 Risk Reward Ratio 3:1 minimálne a viac

2 Obchody si nesmú korelačne odporovať musia do seba zapadať

3 Obchody pozorujem na výšších time framoch ale vstupy realizujem na nižších

4 Musím rozumieť šktruktúre trhu

5 – Ráno si prejdem všetky trhy

  • Prečítam si najnovovšie správy pozriem si kalendár
  • Až potom vstupujem do obchodovania

6 Nikdy neposúvam stop loss smerom do väčšej straty

7 Riziko maximálne 2 % obchodného účtu

8 Nepočúvať žiadne analýzy a odhady ale riadiť sa len vlastnou hlavou

9 Sledovať trhy každodenne a konštantne

10 Spájať fundamentálnu analýzu z technickou

11 Analyzovať svoje chyby a nedostatky písať si dennik

12 Určiť si potencialány zisk a riziko ešte pred vstupom do obchodu

13 Myslieť v každom obchode dlhodobo nie krátkodobo

14 Dať trhu priestor a zbytočne neposúvať stop loss keď som v zisku . Minimálne musí byť rozdiel aspoň 150 bodov

15 Pred každým obchodom si povedať ,že  nemôžem mať strach zo straty pretože straty sú nevyhnuteľne a nedá sa im vyhnúť sú to jednoducho náklady obchodovania a preto sa netreba bát straty a obchodovať triezvo a bez nervou pokojne rutinne

16 Naopak ak máš dobrý deň netreba sa z toho vytešovať a vzrušovať. Treba si hlavne udržovať psychickú vyrovnanosť a nevzrušovať sa . Neuspokojiť sa po dobrom obchode (dnes mám zarobené)

A neobchodovať dobrú príležitosť

17 Ak ti ujde nejaký dobrý obchod nič sa nedeje zrejme na inom páre je v tom okamihu ja lepšia

18 Snažit sa využívať dlhodobejšie trendy.

19 Musí byť maximálna koncentrácia na obchodovanie

20Najdôležitejšie pravidlo dodržiavať tieto pravidlá 🙂

21 Neotváram  znovu obchod ktorý skončil na stop losse

22 Nerobím news trading 

23 Riadiť sa len vlastnou hlavou