Skutočné akcie vs. akcie na CFD

CFD obchodovanie do istej miery napodobňuje obchodovanie reálnych akcií na burze až na jeden veľký rozdiel a síce ak obchodujete rozdielové zmluvy CFD, v skutočnosti nevlastníte žiadne podkladové aktívum. Avšak pokiaľ  investujete do reálnych akcií , akcie danej spoločnosti vlastníte a môžete sa tak podieľať na jej zisku alebo priamo na jej riadení. Obchodovanie „kontraktov na rozdiel“ je rozhodne pre určitý typ obchodníkov skvelou alternatívou k priamej investícii do akcií.

Jedným z kľúčových podstatných rozdielov medzi obchodovaním CFDčiek a nákupom skutočného cenného papiera alebo obchodování akcií je fakt, že pri CFD môžete využiť pákový efekt. Rozdielové zmluvy sa obchodujú na maržu, čo znamená, že nemusíte mať na obchodnom účte plnú trhovú hodnotu pre nákup ekvivalentu akciovej pozície. Obchodníci tak môžu otvárať väčšie pozície než by im inak dovolila výšky ich kapitálu.

Finančná páka na akciách CFD

CFD sú produkty obchodované s finančnou pákou. Produkty obchodované s pákovým efektom umožňujú obchodníkom zvýšiť ich trhovú expozíciu na podkladovom aktíve pomocou finančnej páky poskytovanej ich brokerom.

Finančná páka môže mať za následok vyššie zisky, avšak je tu riziko rovnako vysokých strát. Dôrazne sa odporúča praktizovať pri online obchodovaní kontraktov na rozdiel tzv. riadenia rizika a uistiť sa, že rozumiete vysokým rizikám spojeným s obchodovaním rozdielových zmlúv.

Kľúčové rozdiely

Existuje niekoľko kľúčových rozdielov medzi obchodovaním reálnych akcií a akcií cez kontrakty na rozdiel :

  • Akcie CFD možno obchodovať long alebo short a v prípade short obchodu nemusíte vlastniť podkladové aktívum (požičia ho broker)
  • CFD kontrakty a ich zisky nie sú oslobodené od dane ,  avšak zisky z predaja akcií sú v mnohých krajinách sveta oslobodené z dane (uplatňuje sa tzv. časový test)
  • Investor nevlastní podkladové aktívum, na ktoré je cfd-derivát vystavený, namiesto toho vstupuje do zmluvnej dohody so svojím cfd-brokerom, pričom dochádza ku profitu/strate z rozdielu v cene medzi otváracou a zatváracou hodnotou kontraktu
  • CFDčko sa obchoduje na maržu, čo znamená, že počiatočný vklad je uložený u CFD brokera a investor tak môže nakúpiť alebo predať určitý počet CFD podľa maržových požiadaviek, ktoré sú všeobecne menšie s pákovým efektom ako pri nákupe klasických akcií

Jedno CFD je ekvivalentom jednej akcie až na to, že u zmlúv o rozdiele broker väčšinou vyžaduje zložiť malé percento v rozsahu od 5% do 25% z celkovej hodnoty kontraktu. Napríklad akciové CFD s maržou 5% Vám môže získať až dvadsaťkrát väčšiu expozíciu v porovnaní s ekvivalentom investovaného kapitálu do akcií priamo.

Napríklad si predstavte, že nakupujete päť akcií Google za $ 400, Váš výdavok by predstavoval $ 2,000 ($ 400 x 5). Ak kúpite päť akcií Google CFD za $ 400 a maržové požiadavky by boli 5%, vyžadované by bolo iba $ 100 a vy by ste tak mali viac zvyšných financií, ktoré môžete využiť pre ďalšie obchody.

Čistý efekt zisku alebo straty je 20-krát vyššia u CFD než u klasických akcií a to následkom pákového efektu. Obchodovanie na maržu znamená, že Vám broker požičiava financie, takže obchodovanie CFD obnáša určité poplatky, ak je pozícia držaná cez noc.

Ak vlastníte akcie fyzicky, poplatky za držanie pozície cez noc tu nie sú, pretože používate Váš vlastný kapitál. Úrok je účtovaný za plnú trhovú hodnotu CFD a sadzba je stanovená Vaším CFD brokerom.

Riziko obchodovania kontraktov na rozdiel je i fakt, že môžete stratiť viac financií ako ste vložili. Ak investujete do fyzických akcií, tiež môžete stratiť celú investíciu, napríklad v prípade ak sa spoločnosť dostane do problémov s likviditou a je insolventná, avšak nemôžete stratiť viac ako bola Vaša investícia.

Ak investujete do klasických akcií, všeobecne máte viac práv ako napríklad hlasovacie práva v kľúčových rozhodnutiach spoločnosti.

Ak napríklad obchodujete cfdčka Microsoft alebo Volkswagen, obchodujete cenový rozdiel medzi vstupnou a výstupnou cenou. Pretože fyzicky nevlastníte akcie Microsoftu alebo Volkswagenu, iba špekulujete na cenový pohyb určitým smerom. U cfdčiek Vás zaujíma iba cenový pohyb, nič viac a kontrakt je uzavretý medzi Vami a Vaším  brokerom.